ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


20. ซูเราะฮฺ ฏอฮา (Ta-Ha)

21. พระองค์ตรัสว่า”จงจับมันขึ้นมาและอย่ากลัว เราจะให้มันกลับมาเป็นไม้เท้าตามสภาพก่อนของมัน”

22. “และจงเอามือของเข้าซุกเข้าไปใต้รักแร้แล้วเอามันออกมามันจะมีสภาพขาวประกาย ปราศจากอันตรายใด ๆ(*1*) มันเป็นอีกสัญญาณหนึ่ง

(1)  คือเมื่อเอามือเข้าไปซุกในรักแร้แล้วดึงออกมา มือนั้นจะมีประกายแสงขาว ไม่ใช่สภาพของคนเป็นโรคที่น่ากลัวน่าเกลียดเช่นนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่ง นอกจากเรื่องของไม้เท้า

23. “เพื่อเราจะให้เข้าได้เห็นบางส่วนจากสัญญาณทั้งหลายอันยิ่งใหญ่ของเรา”

24. “จงไปหาฟิรเอาน์ เพราะเขาได้ละเมิดฝ่าฝืน”(*1*)

(1)  คือจงนำเอาสัญญาณต่าง ๆ ของเราไปแสดงต่อฟิรเอาน์ เพราะเขาหยิ่งยะโสและละเมิดฝ่าฝืนถึงกับอ้างตัวเขาเองว่าเป็นพระเจ้า

25. เขากล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดเปิดอกของข้าพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด”

26. “และทรงโปรดทำให้การงานของข้าพระองค์(*1*)ง่ายดายแก่ข้าพระองค์ด้วย

(1)  หมายถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ปฏิบัติ คือการเผยแพร่สาส์นของพระองค์

27. “และทรงโปรดแก้ปม จากลิ้นของข้าพระองค์ด้วย”(*1*)

(1)  นักตัฟซีรอธิบายว่า เมื่อครั้งมูซาใช้ชีวิตอยู่ในวังของฟิรเอาน์ ครั้งหนึ่งฟิรเอาน์ได้อุ้มมูซาไว้บนตักของเขาขณะที่เขายังเด็ก ๆ อยู่ มูซาได้ดึงเคาของฟิรเอาน์ ฟิรเอาน์ได้โกรธถึงกับจะฆ่าเขา อาซิยะฮ์ภริยาของเขากล่าวแก่เขาว่า มันเป็นเด็กยังไม่ประสาอะไรจะพิสูจน์ให้เห็นก็ได้ เอ้า เอาถ่านไฟมาสองก้อนและไข่มุกมาสองเม็ด ถ้าหากเขาหยิบเอาไข่มุกก็จะรู้ว่าเขารู้เรื่อง หากเขาหยิบเอาถ่านไฟก็จะรู้ว่าเขาเป็นเด็กไม่ประสาอะไร แล้วก็ยื่นให้มูซา เขาก็หยิบเอาถ่านไฟไปเข้าปาก ดังนั้นลิ้นของเขาจึงเป็นแผล ทำให้พูดไม่ชัด

28. “เพื่อให้พวกเขาเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์”

29. “และทรงโปรดให้คนในครอบครัวของข้าพระองค์ เป็นผู้ช่วยแก่ข้าพระองค์ด้วย”

30. “ฮารูนพี่ชายของข้าพระองค์”

31. “ได้โปรดให้เขาเพิ่มความเข้มแข็งแก่ข้าพระองค์ด้วย”(*1*)

(1)  คือให้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่

32. “และให้เขามีส่วนร่วมในกิจการของข้าพระองค์ด้วย”(*1*)

(1)  คือให้เขามีหุ้นส่วนกับข้าพระองค์ ในการเป็นนะบีและการเผยแพร่สาส์น

33. “เพื่อเราจักได้ถวายการแซ่ซร้องสดุดีต่อพระองค์ท่านอย่างมากมาย”(*1*)

(1)  เพื่อเราจะได้ร่วมมือกันในการให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ ในสิ่งที่ไม่คู่ควรแก่พระองค์ และรำลึกถึงพระองค์ด้วยการวิวอน และการแซ่ซร้องสดุดี

34. “และเราจักได้รำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างมากมาย”

35. “แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเห็นเรา”

36. พระองค์ตรัสว่า “แน่นอน เราได้ให้ตามคำขอของเจ้าแล้ว โอ้ มูซาเอ๋ย”

37. และโดยแน่นอน เราได้ให้ความโปรดปรานแก่เจ้ามาครั้งหนึ่งก่อนนี้แล้ว

38. โดยที่เราได้ดลใจให้มารดของเจ้าถึงสิ่งที่ถูกดลใจ(*1*)

(1)  เพื่อซึ่งเป็นสาเหตุให้เจ้ารอดพ้นจากการถูกฆ่า

39. โดยให้นางวางเขาลงในหีบ แล้วเอาไปปล่อยในแม่น้ำ (ไนล์) แล้วแม่น้ำก็ซัดเขาไปติดที่ชายฝั่ง (จากนั้น) ศัตรูของข้าและศัตรูของเขาก็จะเก็บเอาเขาไป และข้าก็ได้ให้ความรักจากข้าแก่เจ้า(*1*) เพื่อเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดู ภายใต้การดูแลของข้า

(1)  อิบนุอับบาสกล่าวว่า อัลลอฮฺทรงรักเขา แล้วพระองค์ก็ให้เขาเป็นที่รักในหมูบ่าวของพระองค์

40. เมื่อพี่สาวของเจ้าเดินไป เธอได้พูด(กับพวกนั้น)ว่า ฉันจะชี้แนะผู้ที่เลี้ยงดูเขาแก่พวกท่านไหม? (*1*) แล้วเราให้เจ้ากับไปหามารดาของเจ้า เพื่อที่จะได้เป็นที่รื่นรมณ์แก่สายตาของนางและไม่เศร้าโศกและเจ้าได้ฆ่าชายคนหนึ่ง(*2*) แล้วเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นจากความหนักใจ และเราได้ทดสอบเจ้าด้วยการทดสอบนานาชนิด แล้วเจ้าได้พำนักอยู่กับชาวมัดยันเป็นเวลาหลายปี(*3*) ภายหลังเจ้าได้กลับมาตามกำหนด(*4*) โอ้ มูซาเอ๋ย !

(1)  นักตัฟซีรอธิบายว่า เมื่อวงศ์วานของฟิรเอาน์ได้เก็บเขาขึ้นไปแล้ว เขาจะไม่ยอมดูดนามจากหญิงอื่น เพราะอัลลอฮฺทรงห้ามแม่นมอื่น ๆ แก่เขา แม่ของเขารู้สึกเศร้าโศกเสียใจ หลังจากที่นางได้เอาเขาไปปล่อยในแม่น้ำไนล์ นางจึงใช้ให้พี่สาวของเขาติดตามข่าวของมูซา เมื่อนางไปถึงวังของฟิรเอาน์และมองเห็นมูซาแล้ว นางได้กล่าวกับกลุ่มชนที่นั่นว่า ฉันจะชี้แนะแก่พวกท่านถึงสตรีที่ซื่อสัตย์เป็นคนดี เพื่อที่นางจะทำสัญญากับพวกท่าน ในการให้นมแก่หนูน้อยคนนี้เอาไหม?พวกเขาก็ขอร้องนางให้นำแม่นมมา นางก็ได้นำเอามารดาของมูซามา เมื่อนางได้เอาเต้านมออกมามูซาก็จับดูดทันที ภริยาของฟิรเอาน์ดีใจมากและกล่าวขึ้นว่า ขอให้เธออยู่กับฉันในวังนี้ได้ไหม? นางกล่าว่า ฉันไม่สามารถทิ้งบ้านและลูก ๆ ของฉันได้ แต่ฉันจะเอาเขาไปอยู่กับฉัน แล้วฉันจะนำเขามาหาท่านบ่อย ๆ นางกล่าวว่า ดีแล้วแล้วนางก็ทำดีกับแม่ของมูซาอย่างที่สุด นั่นก็คือพระดำรัสของพระองค์ที่ว่า “แล้วเราได้กลับคืนเจ้า……..”
(2)  เจ้าได้ฆ่าชาวอียิปต์คริสเตียนคนหนึ่ง
(3)  พำนักอยู่กับนะบีชุไดบ์ที่เมืองมัดยัน
(4)  เจ้าได้มาตามนัด เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่สาส์นและเป็นนะบี

[ 1] [2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved