ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


20. ซูเราะฮฺ ฏอฮา (Ta-Ha)

61. มูซาได้กล่าวแก่พวกเขา “ความหายนะจงประสบแก่พวกท่าน พวกท่านอย่าได้เสกสรรปั้นแต่งการมุสาต่ออัลลอฮฺ มิฉะนั้นพระองค์จะทรงทำลายพวกท่านด้วยการลงโทษ และแน่นอนผู้ปั้นแต่งการมุสานั้น ได้ประสบความผิดหวังมาแล้ว”(*1*)

(1)  มูซาได้สั่งสอนและตักเตือนพวกเขา หวังว่าพวกเขาคงจะรู้สึกตัวแล้วกลับไปสู่การเชื่อถือที่ถูกต้อง

62. พวกเขาได้โต้แย้งกันในเรื่องของพวกเขา และได้มีการพูดกันอย่างลับ ๆ (*1*)

(1)  คือสงสัยในเรื่องของมูซา บางคนในหมู่พวกเขากล่าวว่า นี่มันมิใช่คำพูดของนักเล่นกล และพวกเขาก็ปกปิดความรู้สึกของพวกเขา แล้วก็พูดจาซุบซิบกันเป็นความลับ

63. พวกเขากล่าวว่า “สองคนนี้มิได้เป็นอื่นใด นอกจากเป็นนักมายากลอย่างแน่นอน ต้องการที่จะเอาพวกท่านออกจาแผ่นดินของพวกท่านด้วยเล่ห์กลของเขาทั้งสอง และต้องการจะลบล้างขนบธรรมเนียมอันดีงามของพวกท่าน(*1*)

(1)  จุดมุ่งหมายของทั้งสองคือ ทำลายล้างศาสนาของพวกท่านซึ่งพวกท่านกำลังยึดถืออยู่ อันเป็นการพูดแก่เขินเพราะพวกเขากลัวว่ามูซาและฮารูนจะชนะพวกเขา และมหาชนจะเชื่อฟังเขาทั้งสอง

64. “ดังนั้น พวกท่านจงรวบรวมแผนการณ์ของพวกท่าน แล้วเดินออกมาเป็นแถว (*1*) และวันนี้ผู้ใดเหนือกว่า ก็จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน” (*2*)

(1)  พวกเขาจึงตัดสินใจและแข็งใจออกเดินไปยังสถานที่ที่ได้จัดไว้เป็นริ้วขบวน
(2)  นักตัฟซีรอธิบายว่า พวกเขาหวังที่จะเอาชนะให้ได้ เพราะฟิรเอาน์ได้สัญญากับเขาว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนอย่างมากมาย และจะเป็นผู้ใกล้ชิดพร้อมกับได้รับเกียรติอีกด้วย ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัลอะอฺร็อฟ อายะฮฺที่ 113 และในซูเราะฮฺ อัชชฺอะรออฺ อายะฮฺที่ 41

65. พวกเขากล่าวว่า “โอ้ มูซาเอ๋ย ! ท่านจะเป็นผู้โยนหรือว่าพวกเราจะเป็นผู้โยนก่อน”

66. มูซากล่าวว่า “แต่ว่าพวกท่านจงโยนก่อนเถิด” ณ บัดนั้น เชือกและไม้เท้าของพวกเขาดูประหนึ่งว่ามันเลื้อยคลานไปมาเพราะเล่ห์กลของพวกเขา

67. มูซาจึงรู้สึกกลัวขึ้นในตัวของเขา(*1*)

(1)  โดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดย่อมมีความรู้สึกเช่นนั้น

68. เรากล่าวว่า “เจ้าอย่ากลัว แท้จริง เจ้าอยู่ในสภาพที่เหนือกว่า”(*1*)

(1)  คือจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน

69. “และเจ้าจงโยนสิ่งที่อยู่ในมือขวาของเจ้า มันจะกลืนสิ่งที่พวกเขาทำขึ้น แท้จริงสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นนั้นเป็นแผนของนักมายากล และนักมายากลนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเขาจะมาจากทางไหนก็ตาม”(*1*)

(1)  เพราะมันเป็นการโกหก หลอกลวง ทำให้หลงไหล

70. ดังนั้น พวกมายากลได้ก้มลงสุญูด โดยกล่าวว่า “เราขอศรัทธาต่อพระเจ้าของฮารูนและมูซา”(*1*)

(1)  โดยที่พวกเขาได้เห็นสัญญาณอันชัดแจ้ง

71. เขา (ฟิรเอาน์) กล่าวว่า “พวกท่านศรัทธาต่อเขา ก่อนที่ฉันจะขออนุญาตให้แก่พวกท่านกระนั้นหรือ ? แท้จริงเขาต้องเป็นหัวหน้าของพวกท่าน ซึ่งได้สอนวิชามายากลแก่พวกท่าน(*1*) ฉะนั้น ฉันจะตัดมือและเท้าของพวกท่านสลับข้างกัน(*2*) และฉันจะเอาพวกท่านไปตรึงไว้ที่ต้นอินทผาลัม และพวกท่านก็จะรู้อย่างแน่ชัดว่า ผู้ใดในหมู่พวกเราที่จะให้การลงโทษที่สาหัสกว่า และยาวนานยิ่งกว่า”

(1)  อัลกุรฏบีย์กล่าวว่า ฟิรเอาน์กล่าวเช่นนี้ก็เพื่อให้มหาชนสับสน และเพื่อมิให้มหาชนปฏิบัติตามและศรัทธา เช่นเดียวกับที่พวกเขาศรัทธา
(2)  ในโองการต่อ ๆ มามิได้ระบุว่าฟิรเอาน์ได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวขู่ขวัญไว้ แต่บรรดานักตัฟซีรกล่าวว่าฟิรเอาน์ปฏิบัติตามที่ได้ให้สัญญาไว้โดยตัดแขนและขาของพวกเล่ห์กลเหล่านั้น พวกเขาจึงตายในสภาพของผู้ศรัทธาด้วยเหตุนี้อิบนุอับบาสจึงได้ให้คำอรรถาธิบายไว้ว่าในตอนเช้าพวกเขาเป็นนักเล่ห์กล ตกเย็นพวกเขากลายเป็นชุฮะดาอ์ (ตายในสภาพของผู้เป็นชะฮีด)

72. พวกเขากล่าวว่า “เราจะไม่ฝักใฝ่ท่านมากกว่าหลักฐานที่ชัดแจ้งที่ได้มายังเรา(*1*) ขอสาบานต่อพระผู้ให้บังเกิดเรา ท่านจงกระทำตามสิ่งที่ท่านต้องการจะกระทำผิด แท้จริงท่านจะกระทำได้ในชีวิตแห่งโลกนี้เท่านั้น(*2*)

(1)  คือพวกนักเล่ห์กลกล่าวว่า เราจะไม่นับถือท่านและเทิดทูนท่าน เหนือกว่าทางนำที่ถูกต้องและการอีมาน ซึ่งอัลลอฮฺทรงประทานให้เราผ่านทางมูซา ถึงแม้ว่าในการนั้นจะทำให้เราประสบกับความหายนะก็ตาม
(2)  อิกร่อมะฮ์กล่าวว่า ขณะที่พวกเขาสุญูด อัลลอฮฺทรงให้พวกเขาเห็นที่พำนักของพวกเขาในสวนสวรรค์ ดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวดังที่พวกเขากล่าว

73. “แท้จริง เราได้ศรัทธาต่อพระเจ้าของเราเพื่อพระองค์จะทรงอภัยความผิดต่าง ๆ ของเราให้แก่เรา และทรงอภัยสิ่งที่ท่านได้บังคับให้เรากระทำเกี่ยวกับเรื่องมายากล(*1*) และอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศยิ่งและทรงยั่งยืนตลอดไป”

(1)  เพื่ออับดวงประทีปของอัลลอฮฺ

74. ความจริงนั้น ผู้ใดมาหาพระเจ้าของเขาในสภาพของผู้กระทำความผิด แน่นอน เขาจะได้รับนรกเป็นการตอบแทน โดยที่เขาจะไม่ตายและไม่เป็นในนั้น(*1*)

(1)  นี่คือคำกล่าวของพวกนักเล่ห์กล เป็นการสั่งสอนแก่ฟิรเอาน์

75. และผู้ใดมาหาพระองค์โดยเป็นผู้ศรัทธาเขาได้กระทำความดีต่าง ๆ ไว้ ชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะมีสถานะอันสูงส่ง(*1*)

(1)  คือผู้ใดเข้าพบพระองค์โดยเขาเป็นมุอ์มิน ให้เอกภาพต่อพระองค์ ปฏิบัติการงานด้วยความจงรักภักดีและไม่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นข้อห้าม เขาเหล่านั้นคือผู้ศรัทธา โดยจะมีตำแหน่งฐานะอันสูงส่ง

76. สวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพร(*1*) ณ เบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และนั่นคือการตอบแทนสำหรับผู้ขัดเกลาตนเอง (ให้พ้นจากความชั่ว)

(1)  มีรายงานหะดีษกล่าวว่า : “สวนสวรรค์นั้นมีหนึ่งร้อยชั้น ระหว่างทุกสองชั้นเสมือนกับระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินสวนสวรรค์ที่มีชื่อว่า อัลฟิรเดาส์ นั้นเป็นชั้นสูงสุด เมื่อพวกท่านขอพรต่ออัลลอฮฺ จงขอสวนสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ต่อพระองค์”

77. และโดยแน่นอน เราได้วะฮีแก่มูซาว่า “จงเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมด้วยปวงบ่าวของข้าแล้วฟาดลงในทะเล(*1*) ให้เป็นทางเดินแห้งแก่พวกเขา เจ้าอย่าได้กลัวว่าจะถูกตามทัน (*2*) และจ้าอย่าได้กลัวจมน้ำ”

(1)  คือจงใช้ไม้เท้าฟาดลงไปบนทะเล เพื่อมันจะกลายเป็นทางเดินที่แห้ง ใช้เดินทางข้ามไปอีกฟากหนึ่ง
(2)  คือกลัวว่าฟิรเอาน์และพลพรรคของเขาจะตามมาทัน

78. ฟิรเอาน์พร้อมด้วยไร่พลของเขาได้ตามมาทันพวกเขา แล้วน้ำจากทะเลได้ท่วม ทำให้พวกเขาจมน้ำ(*1*)

(1)  คือสภาพของน้ำทะเลได้ทำให้พวกเขาหวาดกลัว ไม่มีใครรู้ความน่ากลัวของมันนอกจากอัลลอฮฺ

79. และฟิรเอาน์ได้ทำให้กลุ่มชนของเขาหลงผิด และมิได้แนะทางที่ถูกต้องให้

80. โอ้ วงศ์วานของอิสรออีลเอ๋ย ! (*1*) แน่นอนเราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากศัตรูของพวกเจ้า(*2*) และเราได้สัญญาพวกเจ้าทางด้านขวาของภูเขาฏูร(*3*) และเราได้ให้อาหารหวานและนกคุ่มแก่พวกเจ้า(*4*)

(1)  เป็นการสนทนากับวงศ์วานอิสรออีล หลังจากที่รอดพ้นจากการข้ามทะเล และฟิรเอาน์พร้อมด้วยไพร่พลได้จมน้ำตายไปหมดแล้ว
(2)  คือพวกท่านจงรำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของเราที่ให้แก่พวกเจ้า โดยเราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากฟิรเอาน์และไพร่พลของเขา ซึ่งพวกเขาได้ทรมานพวกเจ้าด้วยการลงโทษอย่างหนัก
(3)  คือเราได้สัญญากับมูซาเพื่อสนทนาและให้คัมภีร์เตารอตแก่เขา ทางด้านขวาของภูเขาฏูร
(4)  เราได้ให้ริสกีแก่พวกท่านในดินแดนที่พวกท่านหลงทาง ด้วยอาหารหวานคล้ายน้ำผึ้ง และนกคุ่มซึ่งเป็นนกที่เนื้อของมันอร่อยที่สุด ในการลำดับความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อนะบีอิสรออีล ได้ดำเนินไปอย่างดีที่สุดคือ เริ่มด้วยความโปรดปรานให้พ้นจากศัตรู ต่อมาก็ด้วยความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อนะบีอิสรออีล ได้ดำเนินไปอย่างดีที่สุดคือเริ่มด้วยความโปรดปรานทางโลกดุนยา

[ 1] [ 2] [ 3] [4] [ 5] [ 6] [ 7] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved